Βιβλιογραφία

Ο σκοπός αυτής της επισκόπησης είναι η προοδευτική παρουσίαση όσων το δυνατόν περισσότερων από τα πιο σημαντικά στη θεματική της Γλωσσικής εμψύχωσης έγγραφα που είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο.

Δυστυχώς, ακόμη και τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η ελληνική έκδοση αυτής της διαδικτυακής τοποθεσίας (πλατφόρμας), δεν υπήρχαν στο διαδίκτυο πληροφορίες και πηγές στα ελληνικά για τη γλωσσική εμψύχωση ούτε και αντίστοιχη βιβλιογραφία. Κάτι που ευχόμαστε, για το καλό της κοινότητας, να αλλάξει.

Γνωρίζουμε ότι στο μέλλον σίγουρα θα υπάρχει πολύ και ενδιαφέρον υλικό και σας είμαστε ευγνώμονες για οποιεσδήποτε υποδείξεις.

 

Προς το παρόν, παραθέτουμε:

  1. Μια σύντομη περιγραφή της εισαγωγής της γλωσσικής εμψύχωσης στην Ελλάδα.

Στην Ελλάδα η γλωσσική εμψύχωση ήταν σε γνώση λίγων ανθρώπων, οι οποίοι την χρησιμοποιούσαν στις διαπολιτισμικές ανταλλαγές, κυρίως με τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Πολωνία. Οι πρώτες αναζητήσεις το 2016 έδειξαν ότι στα ελληνικά δεν υπήρχε καμία πληροφορία για τον όρο Sprachanimation (Language animation).

Έτσι, στα τέλη του 2017 ξεκίνησε, στο πλαίσιο διυπουργικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, μια ομάδα εργασίας για τη γλωσσική εμψύχωση στις διαπολιτισμικές ανταλλαγές. Τότε επιλέχθηκε, για τα ελληνικά, ο όρος γλωσσική εμψύχωση. Οι άνθρωποι από την Ελλάδα και τη Γερμανία που συμμετείχαν σ’ αυτήν την ομάδα ήρθαν σε επαφή με τη γλωσσική εμψύχωση στις διαπολιτισμικές ανταλλαγές.

Το 2018,  η Peuple et Culture (Γαλλία), το Interkulturelles Netzwerk (Γερμανία) και η Arpeggio (Ελλάδα)  ξεκίνησαν την εκπαίδευση γλωσσικών εμψυχωτών/-τριών από τις τρεις παραπάνω χώρες  σε μια τριμερή μεταξύ τους συνεργασία. Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται μέχρι σήμερα με χρηματοδοτήσεις από το Γαλλογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και από το Ειδικό Πρόγραμμα για τη Στήριξη των Ελληνογερμανικών Ανταλλαγών Νέων και Συμβούλων Νέων του BMFSFJ.

Σε συναντήσεις μέσα στα χρόνια, η ομάδα εργασίας των δύο χωρών συμμετείχε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και δημιούργησε μια συλλογή με νέες προτάσεις για μεθόδους που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη γλωσσική εμψύχωση για τις ανάγκες των ελληνογερμανικών ανταλλαγών. Η συλλογή αυτή περιμένουμε να δημοσιευτεί, ώστε να συμβάλλει και αυτή, αφενός στην πληροφόρηση των ανθρώπων που ενδιαφέρονται να μάθουν για τη γλωσσική εμψύχωση και, αφετέρου, στη δυνατότητα χρήσης της ως ένα επί πλέον εργαλείο για τα άτομα που θα ασκούν την γλωσσική εμψύχωση.

Από τις αρχές της πανδημίας (2020) και των εξ αυτής μέτρων, συστήθηκε μια διεθνής ομάδα εργασίας (OLA) για την καταγραφή online μεθόδων γλωσσικής εμψύχωσης. Σε αυτήν την ομάδα συμμετέχει από την Ελλάδα η Arpeggio. Υλικό μπορείτε να βρείτε στο http://languageanimation.org/olae . Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Γαλλογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας.

 

  1. Πηγές και βιβλιογραφία για την γλωσσική εμψύχωση σε άλλες γλώσσες:

Γαλλικά:        http://languageanimation.org/fr/bibliographie-2

Γερμανικά:    http://languageanimation.org/bibliographie

Πολωνικά:     http://languageanimation.org/pl/bibliografia .

 

  1. Άρθρα με αναφορές στις προσπάθειες που έχουν γίνει έως τώρα, για να αποτελέσει η γλωσσική εμψύχωση παιδαγωγική μέθοδο με παρουσία και στην Ελλάδα.
  • Για ποιον λόγο χρειαζόμαστε τη Γλωσσική Εμψύχωση στις Ελληνογερμανικές Ανταλλαγές Νέων;

https://agorayouth.com/tag/sprachanimation/

 

  • Ελληνογερμανικές Ανταλλαγές Νέων: Διαμορφώνοντας βιώσιμες συναντήσεις. Ειδική Έκδοση 2019
    • Η γλωσσική εμψύχωση στο πλαίσιο των ελληνογερμανικών ανταλλαγών νέων, ΣΕΛΙΔΑ 36-38
    • Μια ελληνική ματιά στην ομάδα εργασίας «Γλωσσική Εμψύχωση στις Ελληνογερμανικές Ανταλλαγές Νέων», ΣΕΛΙΔΕΣ 39-41

https://ijab.de/fileadmin/redaktion/PDFs/Shop_PDFs/WebPDFGriechenlandSpecial2019-GR.pdf