Συνεργάτες

Η Arpeggio (Κοινωνική και συνεταιριστική επιχείρηση συλλογικής και κοινωνικής ωφελείας) ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015, στην Θεσσαλονίκη, από άτομα που δραστηριοποιούνται στους τομείς της της επικοινωνίας και της εκπαίδευσης (τυπικής και μη τυπικής, και ψηφιακής). Εστιάζει στη διαπολιτισμική, την μη  τυπική, και τη μεικτή μάθηση ως μέσο για την προώθηση της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της γνώσης. Στόχοι που ακολουθούνται με σεβασμό στο περιβάλλον, τον πολιτισμό, την ειρηνική συνύπαρξη, την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Από το 2017, η Arpeggio συμμετέχει σε διαπολιτισμικές ανταλλαγές νέων και προγράμματα εκπαίδευσης που αφορούν στις διαπολιτισμικές ανταλλαγές, με χρηματοδοτήσεις από το Γαλλο-Γερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας (FGYO/OFAJ/DFJW) ή / και από το ειδικό πρόγραμμα για τη Στήριξη Ελληνογερμανικών Ανταλλαγών Νέων και συμβούλων νέων του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας (BMFSFJ).

Αντιστοίχως, τα προγράμματα εκπαίδευσης είναι πιστοποιημένα από το Γαλλο-Γερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας (FGYO) και αφορούν στους τομείς i) της Γλωσσικής εμψύχωσης (από το 2018) και ii) της βασικής εκπαίδευσης διαπολιτισμικών ομαδαρχών/-ισσών (από το 2019).

Από τις αρχές του 2020 η Arpeggio συμμετέχει σε μια διεθνή ομάδα εργασίας (OLA) για την καταγραφή online μεθόδων γλωσσικής εμψύχωσης.

Η ομάδα των ανθρώπων που συνεργάζονται στην Arpeggio, έχουν ως εργαλεία τη συνεργασία με σεβασμό στη διαφορετικότητα, την παρατήρηση, τη διαίσθηση και τις αισθήσεις, τη φαντασία, τη σκέψη και τις ιδέες, την ολιστική προσέγγιση, τη σύνθεση και τη δημιουργικότητα.

Σκοπός του Κοινωνικού Συνεταιρισμού είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.

www.arpeggio.gr

 

H Associação Faísca Voadora είναι ένας μη κερδοσκοπικός διαπολιτισμικός σύλλογος στην Almada (Πορτογαλία). Από την ίδρυσή της, το 2018, η Faísca Voadora διοργανώνει διαπολιτισμικά έργα σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, ακολουθώντας μια ουσιαστικά περιεκτική, αλληλέγγυα και δημιουργική προσέγγιση. Από το 2020, η ένωση προσαρμόζει όλο και περισσότερο το έργο της σε απομακρυσμένες μορφές συναντήσεων και προσφέρει από τότε διαπολιτισμικές και μη τυπικές δραστηριότητες καθώς και διαδικτυακές συναντήσεις.

 

Εκπαιδευτικός χώρος και οικολογικός ξενώνας

Το όραμα «La Choza de Trasmulas» ξεκίνησε το 2013 με την ιδέα να προσφέρει μη τυπική εκπαίδευση, προκειμένου να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, καθώς και η κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των μειονεκτούντων κοινωνικών ομάδων και να ενθαρρυνθεί η μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών . Εργαζόμαστε με ενεργές και δημιουργικές μεθόδους, που επιτρέπουν στα συμμετέχοντα άτομα να αποκτήσουν ένα ευρύ φάσμα βασικών δεξιοτήτων, όπως ομαδική εργασία, δημιουργικότητα, επιχειρηματικότητα, κοινωνική και διαπολιτισμική ικανότητα. Χρησιμοποιούμε επίσης τις διεθνείς ανταλλαγές ως εργαλείο τοπικής ανάπτυξης, ευαισθητοποιούμε για τον βιώσιμο τρόπο ζωής και υποστηρίζουμε κοινωνικά κινήματα και πρωτοβουλίες.

Η οργάνωση Choza de Trasmulas συνεργάζεται με τον Σύλλογο Intercultural Life από το 2015 στην υλοποίηση διεθνών συναντήσεων νέων και εκπαιδευτικών μαθημάτων. Με τον Σύλλογο μοιραζόμαστε το όραμα μιας δικαιότερης κοινωνίας. Πιστεύουμε στη δύναμη της ενεργού εκπαίδευσης ως κλειδί για την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη. Είμαστε μέρος ενός διεθνούς δικτύου οργανώσεων, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και της μη τυπικής εκπαίδευσης σε πολλές χώρες της Ευρώπης, της περιοχής της Μεσογείου και της Λατινικής Αμερικής. Η γλωσσική εμψύχωση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος όλων των διεθνών μας έργων στις διαπολιτισμικές ανταλλαγές, καθώς συμβάλλει στην υπέρβαση των γλωσσικών φραγμών και την ευαισθητοποίηση για τις άλλες γλώσσες και πολιτισμούς.

 

 

Intercultural lifeενεργός μάθηση για έναν διαπολιτισμικό κόσμο

Η Intercultural life είναι μια οργάνωση στον χώρο της μη τυπικής εκπαίδευσης. Με τα προγράμματά μας προσφέρουμε ένα πλαίσιο για δημιουργικές και πάγιες μαθησιακές εμπειρίες, οι οποίες επιτρέπουν στα άτομα που συμμετέχουν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους για αλληλεπίδραση, στοχασμό και κοινωνική δράση. Θέλουμε να καλλιεργήσουμε βασικές και σημαντικές για τη ζωή σε ένα σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο κόσμο ικανότητές, όπως η διαπολιτισμική επάρκεια, οι επικοινωνιακές δεξιότητες και η κριτική σκέψη.

Προωθούμε:

  • τη διαπολιτισμική μάθηση
  • τη συμμετοχή και την προσήλωση στη δημοκατία
  • την ανοχή και τον σεβασμό
  • τη δικαιοσύνη των φύλων
  • την ένταξη
  • την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την αειφόρο ανάπτυξη

Οι σημαντικότερες ομάδεςστόχοι (target groups) μας είναι η νεολαία και άλλες κοινωνικές ομάδες με μειωμένες ευκαιρίες, καθώς και οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι εργαζόμενοι με νέους και οι εκπαιδευτικοί. Συνεργαζόμαστε με σχολεία, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, ΜΚΟ και δημόσιους φορείς.

Προσφέρουμε εργαστήρια και εκπαιδεύσεις στον τομέα της ενεργού εκπαίδευσης σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, διεθνείς ανταλλαγές νέων, ευκαιρίες εθελοντισμού με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, καθοδήγηση για πρωτοβουλίες για νέους, καθώς και έργα δικτύωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Το interkulturelles netzwerk e.V. διοργανώνει διεθνείς διαπολιτισμικές συναντήσεις με διάφορους, ευρωπαϊκούς, κυρίως, εταίρους στο εσωτερικό και στο εξωτερικό από το 1996, προκειμένου να καταστεί δυνατή η άμεση ανταλλαγή ανθρώπων από τα πιο διαφορετικά πολιτιστικά υπόβαθρα. Στόχος είναι η προώθηση της διαπολιτισμικής μάθησης και, μέσω αυτής, η συμβολή στην καλύτερη αμοιβαία κατανόηση. 

Το interkulturelles netzwerk e.V. προσφέρει, στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, κυρίως διεθνή βασική κατάρτιση τόσο για τη διαχείριση διαπολιτισμικών συναντήσεων όσο και για τη γλωσσική εμψύχωση. Επί πλέον, η ανταλλαγή παιδιών και νέων είναι ένα άλλο επίκεντρο του έργου του συλλόγου.

Οι ομαδάρχες/-ισες και οι μεταφραστές/-τριες στην ομάδα μας έχουν ειδικές διαπολιτισμικές και γλωσσικές δεξιότητες. Εκτός από την εθνική παιδαγωγική εκπαίδευσή τους, διαθέτουν πιστοποιητικό από το Γερμανικό-Γαλλικό Ίδρυμα Νεολαίας (DFJW) για κορυφαίες διμερείς ή τριμερείς συναντήσεις ή / και πιστοποιητικό γλωσσικής εμψύχωσης.

Το interkulturelles netzwerk εκπροσωπείται σε διάφορες ομάδες εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την πιστοποίηση δεξιοτήτων στην παιδαγωγική διαπολιτισμικής συνάντησης και οργανώνει κάθε χρόνο ανταλλαγή εταίρων με περίπου 40 συμμετέχουσες δομές εταίρων από τα κράτη της ΕΕ, την Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη και χώρες που συνορεύουν με τη Μεσόγειο.

Το interkulturelles netzwerk e.V. αποτελεί επί πλέον κεντρική υπηρεσία των γερμανικών-γαλλικών και γερμανικών-πολωνικών ιδρυμάτων νεολαίας για μικρότερες δομές στη Γερμανία, τις οποίες υποστηρίζει στη σύλληψη, χρηματοδότηση, εφαρμογή και αξιολόγηση διαπολιτισμικών συναντήσεων.

Όλες οι δραστηριότητες του συλλόγου, καθώς και το τρέχον πρόγραμμα εμφανίζονται στον ιστότοπο www.interkulturellesnetzwerk.de.

 

Ως ομπρέλα ενός δικτύου ενώσεων, το Peuple et Culture αγωνίζεται εδώ και 60 χρόνια ενάντια στις πολιτιστικές ανισότητες και υποστηρίζει το δικαίωμα στη διά βίου μάθηση.

Η Peuple et Culture είναι ένα κίνημα με στόχο την πολιτική εκπαίδευση νέων και ενηλίκων, που να συνδέει τους πολιτιστικούς ακτιβιστές. Η δράση του εστιάζει στην εκμάθηση τρόπων σκέψης μέσω της εκτίμησης τόσο των ευαίσθητων όσο και των λογικών διαστάσεων του ανθρώπινου νου. Η Peuple et Culture βλέπει τον εαυτό της σε συμφωνία με εκείνους που αντιτίθενται σε ένα τεχνοκρατικό και χρηστικό όραμα της κοινωνίας και προτιμούν μια προσέγγιση επικεντρωμένη στο άτομο, το συλλογικό και τον ορθό λόγο.

Η κοινωνία των πολιτών αποτελεί μέρος της δημοκρατίας, της συνύπαρξης και του συλλογικού. Αντιπροσωπεύει ένα από τα στοιχεία προώθησης της εκπαίδευσης των νέων και των ενηλίκων υπό την έννοια της αμοιβαίας ανταλλαγής γνώσεων, της αυτενεργούς μάθησης και της συμμετοχής.

www.peuple-et-culture.org

 

Τον Μάιο του 1995 ιδρύθηκε το Miedzynarodowe Centrum Spotkan Mlodziezy (Διεθνές Κέντρο Συναντήσεων για Νέους) από τον οργανισμό KŚ AZS Worclaw. Το κέντρο έχει οργανώσει και υλοποιήσει προγράμματα για τη νεολαία στο πλαίσιο του Erasmus + και του Γερμανικού-Πολωνικού Ιδρύματος Νεολαίας. Η οργάνωση των διεθνών έργων βοήθησε στη δημιουργία ενός ευρέος δικτύου με σχεδόν κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Κύριες δραστηριότητες του συλλόγου είναι ο αθλητισμός, ο πολιτισμός, τα θέματα της νεολαίας, οι τριμερείς και πολυμερείς ανταλλαγές, τα ευρωπαϊκά και διεθνή workcamps, τα μαθήματα γλωσσών, η κατάρτιση και η περαιτέρω εκπαίδευση, οι συναντήσεις εργασίας μεταξύ των οργανώσεων εταίρων και η μεταφορά γνώσης. Ακόμα κι αν και οι δύο δομές συνεργάζονται στενά, το Miedzynarodowe Centrum Spotkan Mlodziezy είναι ανεξάρτητη ένωση από το 2012, χωριστή από το K from AZS Worclaw.