Αποστολή γλωσσική εμψύχωση!

Η γλωσσική εμψύχωση έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης των νέων. Σε πολλά διεθνή πλαίσια αποτελεί συνήθη πρακτική η χρήση διαφορετικών μεθόδων, ώστε τα άτομα που συμμετέχουν να χάσουν τον φόβο τους για τη γλώσσα και να εκτιμήσουν τη γλώσσα των παρόντων. Η γλωσσική εμψύχωση μπορεί να υποστηρίξει τις φυσικές στρατηγικές επικοινωνίας των παρόντων ατόμων και να προκαλέσει την περιέργεια για τις γλώσσες των συνεργατών.

Για πολλές διοργανώτριες συλλογικότητες διαπολιτισμικών σεμιναρίων, η εφαρμογή τουλάχιστον μίας ώρας γλωσσικής εμψύχωσης ανά ημέρα αποτελεί ποιοτικό χαρακτηριστικό των δι-, τρι-, και ενίοτε, πολυμερών προγραμμάτων τους.

Στις συναντήσεις μας βρισκόμαστε ενώπιον μιας κατάστασης, όπου τα άτομα που συμμετέχουν, παρόλο που συχνά έχουν πολλά χρόνια σχολικής εμπειρίας με τις γλώσσες , παρουσιάζουν διαταραχές της γλωσσικής τους επικοινωνίας. Η χρήση της γλώσσας (ή και των γλωσσών) των συνεργατών συνδέεται συχνά με αρνητική ακαδημαϊκή αξιολόγηση στο μυαλό των παρόντων ατόμων, τα οποία φοβούνται να κάνουν λάθη και καταλήγουν σε γλωσσικό αποκλεισμό. Παρατηρούμε αυτή την κατάσταση όχι μόνο μεταξύ των ατόμων που συμμετέχουν, αλλά και συχνά ανάμεσα στο συνοδό διδασκαλικό ή παιδαγωγικό προσωπικό της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Αν και η μέθοδος της γλωσσικής εμψύχωσης δεν προσφέρει στο βραχυπρόθεσμο εκπαιδευτικό μας πλαίσιο ένα καλά θεμελιωμένο εργαλείο για τη συστηματική εκμάθηση γλωσσών, επικουρεί, όμως, την άρση των αναστολών για την εκμάθηση κάποιου λεξιλογίου και τη συστηματοποίηση όσων έχουν προσληφθεί. Επιπλέον, μπορεί να αποκαλύψει κρυφές γλωσσικές δεξιότητες όσων παρίστανται και να βοηθήσει να τις εκτιμήσουν.

Ελάχιστες, ευτυχώς, από τις συναντήσεις μας είναι πλέον δίγλωσσες, αλλά υπάρχουν πάντα συμμετέχοντες/ουσες που μιλούν και άλλες γλώσσες: Σερβικά, Τουρκικά, Λετονικά, Αραβικά, Κινέζικα κ.λπ. Δυστυχώς, αυτή η γλωσσική ικανότητα συχνά δεν γίνεται αντιληπτή. Οι γλώσσες ιεραρχούνται σε σημαντικές, όπως Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά ή Αγγλικά, και ασήμαντες, όπως Ουρντού ή Φαρσί. Η γλωσσική εμψύχωση προκαλεί την περιέργεια για το άλλο άτομο, στοιχεία του πολιτισμού και της γλώσσας του.

Οι «ασήμαντες» γλώσσες είναι αφανείς. Είναι παρατηρημένο. Συμμετέχουν άτομα που μιλούν πέντε γλώσσες, όμως λένε ότι δεν έχουν γλωσσικές δεξιότητες, επειδή δεν μιλούν καθόλου αγγλικά ή γερμανικά.

Το Γαλλο-Γερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας (Γ.Γ.Ι.Ν. / DFJW / OFAJ) και οι δομές των συνεργατών του ερευνούν την ανάπτυξη της γλωσσικής εμψύχωσης τουλάχιστον από το 1991 και έχουν  αναπτύξει διάφορες μεθόδους. Στο πλαίσιο του Γ.Γ.Ι.Ν, αλλά και του γερμανικού-πολωνικού ιδρύματος νεολαίας (Γ.Π.Ι.Ν. / DPJW / PNWM) ή των διμερών γραφείων συντονισμού και του τμήματος για τη διεθνή εργασία με νέους της ομοσπονδιακής δημοκρατίας της Γερμανίας (IJAB), τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκαν μερικά πολύ καλά φυλλάδια στον τομέα της θεωρίας και της μεθοδολογίας, στα οποία αναφερόμαστε στη βιβλιογραφία.

Τα φυλλάδια δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμη στα Ελληνικά (είναι στα Γερμανικά, Γαλλικά, Πολωνικά).

Δυστυχώς, εξακολουθούν να υπάρχουν πολύ λίγα θεμελιώδη, πολυήμερα διαπολιτισμικά βασικά μαθήματα κατάρτισης στη γλωσσική εμψύχωση. Αυτά προσφέρονται από εταίρους της κοινωνίας των πολιτών και Ιδρύματα Νεολαίας (όπως το Γ.Γ.Ι.Ν. και το Γ.Π.Ι.Ν), αλλά προσεγγίζουν μόνο μια σχετικά μικρή ομάδα ενδιαφερόμενων. Πολλαπλασιαστές από πολλές χώρες εταίρους δεν έχουν πρόσβαση σε περαιτέρω μέτρα κατάρτισης σε αυτόν τον τομέα.

Γνωρίζουμε επίσης ότι οι μέθοδοι δύσκολα μπορούν να γίνουν αντιληπτές στην πολυπλοκότητά τους μόνο από την ανάγνωση μιας περιγραφής. Στα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια, συχνά διαπιστώνουμε ότι οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν μεθόδους από συμπιλήματα χωρίς να τις γνωρίζουν σε βάθος, και έτσι προκύπτουν θεμελιώδη σφάλματα που μπορούν να αλλάξουν εντελώς τη φιλοσοφία και τους στόχους των μεθόδων. Η στοχευμένη εφαρμογή μιας μεθόδου μπορεί να γίνει μόνο μέσα από άμεσα βιώματα.

Για το λόγο αυτό, η διεθνής ομάδα εκπαιδευτριών/-ών στη γλωσσική εμψύχωση έχει ξεκινήσει περισσότερα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το Erasmus + και το Γαλλο-Γερμανικό Ίδρυμα Νεότητας:

  1. Ένα εργαστήριο “γλωσσικής εμψύχωσης”, που παρήγαγε βίντεο στα γερμανικά, γαλλικά, πολωνικά και, μερικές φορές, και στα αγγλικά. Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Erasmus+ στο πλαίσιο μιας στρατηγικής εκπαιδευτικής σύμπραξης.
  2. Μια δεύτερη στρατηγική εκπαιδευτική σύμπραξη στο πλαίσιο του Erasmus + παρήγαγε βίντεο στα Πορτογαλικά, Ισπανικά και Ελληνικά. Δυστυχώς, αυτή η συνεργασία επηρεάστηκε πλήρως από τον Κορωνοϊό. Καθώς πολλές διαπολιτισμικές συναντήσεις για νέους/-ες ακυρώθηκαν, έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε σε κάποια βίντεο υπότιτλους. (Δημοσίευση Φεβρουαρίου 2021)
  3. Μια εξαιρετική συνεργασία το 2020 προσάρμοσε ορισμένες μεθόδους γλωσσικής εμψύχωσης σε διαδικτυακή μορφή. Περισσότερα έργα χρηματοδοτήθηκαν από το Γαλλο-Γερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας.

Στόχος αυτής της ιστοσελίδας (Website) είναι να δοθεί πρόσβαση σε βίντεο που παρέχουν ένα σύντομο θεωρητικό υπόβαθρο αφενός και, αφετέρου, παρουσιάζουν κάποιες μεθόδους της γλωσσικής εμψύχωσης.

Στόχος μας δεν ήταν να εφεύρουμε νέες εφαρμογές, αλλά να παράσχουμε μια μικρή επισκόπηση της ποικιλίας των μεθόδων που χρησιμοποιούνται στη γλωσσική εμψύχωση.

Χαιρόμαστε για τη χρήση των ταινιών και των περιγραφών των μεθόδων (παιχνιδιών) και για διασυνδέσεις (Link) τους με υπάρχοντες ιστότοπους! Αναφορές, σε περαιτέρω μεθόδους και κείμενα για τη βιβλιογραφία μας, καθώς και προτάσεις και κριτικές, είναι δυνατές μέσω της ακόλουθης διεύθυνσης email aha@sprachanimation.gr

Και – σας προσκαλούμε να μάθετε τη μέθοδο της γλωσσικής εμψύχωσης από μια έμπειρη ομάδα κατά τη διάρκεια ενός εκπαιδευτικού σεμιναρίου. Σεμινάρια που γίνονται στα Ελληνικά μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση www.arpeggio.gr.

Αντίστοιχους συνδέσμους για περαιτέρω επιμορφωτικά μαθήματα μπορείτε να βρείτε στις σελίδες με τις άλλες γλώσσες.