Animacja językowa

Animacja językowa jest nieodzownym elementem interkulturowej edukacji młodzieży. W wielu kontekstach międzynarodowych/interkulturowych standardową praktyką jest stosowanie różnych metod z animacji językowej, po to, aby uczestnicy tracili strach przed mówieniem i doceniali wartości języków obecnych na spotkaniu. Animacja językowa wspiera posiadane przez człowieka naturalne strategie komunikacji oraz wzbudza ciekawość do obecnych na wymianie języków i ich kulturowych odniesień.

Dla wielu podmiotów oferujących międzynarodowe/międzykulturowe wymiany, prowadzenie co najmniej jednej godziny animacji językowej dziennie, jest ważną cechą jakościową dla programów dwu-, trzy- a czasami wielostronnych.

Podczas naszych spotkań wymiany stykamy się z sytuacją, że chociaż uczestnicy często deklarują znajomość języka opanowanego na kursach lub lekcjach szkolnych to jednak obserwujemy zaburzenia w bezpośredniej komunikacji językowej. Użycie języka (języków) partnerskiego jest często powiązane w umysłach osób z negatywną oceną szkoły, boją się popełnić błąd i przez to dochodzi tutaj do prawdziwej blokady języka. Obserwujemy tę sytuację nie tylko wśród uczestników, ale także u części nadzorujących nauczycieli lub trenerów edukacji nieformalnej.

Trzeba otwarcie powiedzieć, że metoda animacji językowej w naszym krótkoterminowym interkulturowym kontekście edukacyjnym nie stanowi solidnego narzędzia do systematycznego uczenia się języka, ale pomaga zmniejszyć zahamowania, nauczyć się jakiegoś praktycznego słownictwa i usystematyzować to, czego się nauczyliśmy. Ponadto może odkryć i docenić, pośród uczestników umiejętności językowe do tej pory nie zauważone.

Na szczęście nasze dzisiejsze spotkania są rzadko dwujęzyczne, bo zawsze są uczestnicy, którzy mówią innymi językami: ukraiński, rosyjski, turecki, łotewski, arabski, serbski, chiński itp. Niestety, te umiejętności językowe są często pomijane, a języki są hierarchizowane na ważne, takie jak niemiecki, francuski, hiszpański lub angielski i nieważne, takie jak Urdu lub Farsi. Animacja językowa budzi, wśród jej uczestników, prawdziwą ciekawość do drugiej osoby oraz części jej kultury i języka.

Niemiecko-Francuska Współpraca Młodzieży (DFJW/OFAJ) i jej struktury partnerskie badają rozwój animacji językowej od co najmniej 1991 r. w międzyczasie w ramach projektów DFJW/OFAJ opracowano wiele metod. Również Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM/DPJW) lub binarne(dwunarodowe) biura koordynacji i IJAB w ostatnich latach w dziedzinie teorii i metodologii animacji językowej pojawiły się bardzo dobre broszury, do których odsyłamy w bibliografii.

Niestety, w zakresie animacji językowej, wciąż istnieje za mało dobrze opracowanch, kilkudniowych, międzynarodowych podstawowych szkoleń. Te w których można wziąć udział są oferowane przez organizacje pozarządowe i Jugendwerki (OFAJ/DFJW, PNWM/DFJW). Docierają one do stosunkowo niewielkiego grona zainteresowanych, ponieważ animatorzy z innych krajów partnerskich nie mają dostępu do szkoleń w tej dziedzinie.

Ponadto wiemy, że czytając tylko opis ćwiczenia z animacji językowej trudno jest zrozumieć w całości jego złożoność. Podczas naszych seminariów szkoleniowych dla animatorów często zauważamy, że uczestnicy wprowadzając nie znane im ćwiczenie z animacji językowej a tylko przeczytane w zbiorze opisanych ćwiczeń, popełniają podstawowe błędy, które mogą całkowicie zmienić znaczenie i cel metody. Tylko dzięki bezpośredniemu doświadczeniu ćwiczenie może być przeprowadzone zgodnie na założonymi celami.

Z tego powodu międzynarodowy zespół trenerów animacji językowej zainicjował projekt Erasmus +. Którego celem jest pokazanie filmów, które dostarczą zarówno krótkiego teoretycznego tła metody, jak i piętnastu podstawowych ćwiczeń z animacji językowej.

I nie chodziło nam o wymyślanie nowych ćwiczeń z animacji językowej, ale o mały przegląd różnorodnych metod. Metody są opracowane w języku niemieckim, francuskim i polskim, a niektóre metody mają również napisy w języku angielskim. Kontynuacja projektu pozwoli, na tej stronie, opublikować wyniki na koniec roku 2020, w językach greckim, hiszpańskim i portugalskim, planowane są również inne języki, takie jak arabski, serbski, ukraiński, rosyjski.

Cieszymy się, że za pośrednictwem tego partnerskiego Projektu mogliśmy umożliwić Państwu korzystanie z filmów i opisów gier oraz z łączenia się z istniejącymi witrynami! Uwagi dotyczące dalszych metod i tekstów oraz naszej bibliografii, a także sugestie i krytyki są możliwe we wszystkich językach dostępnych na tej stronie internetowej pod następującym adresem internetowym wm@azs.wroclaw.pl

Zachęcamy do poznawania metody animacji językowej podczas szkoleń prowadzonych przez doświadczony zespół. Oferty w języku polskim są dostępne na stronie PNWM lub proszę skierować zapytanie mailowo na adres wm@azs.wroclaw.pl