Metody animacji językowej

Na tej stronie znajdziesz 3 filmy z teorii animacji językowej i 15 podstawowych ćwiczeń z animacji językowej.

Ćwiczenia z animacji językowej jako metody pedagogiczne, były kiedyś odkryte i na przestrzeni czasu systematycznie rozwijane poprzez praktyczne stosowanie w programach interkulturowych wymian i seminariów specjalistycznych. Nasz zespół, doświadczonych teamerów/-merki, opisał na nowo ćwiczenia z animacji językowej nie znając autorów/-rek pierwotnych wersji. Jeśli komuś znane są osoby, które uważane są za odkrywców ćwiczeń proszę nas poinformować. Dodatkowo wierząc w siłę pedagogiki, kreatywność, solidarność grupy, składamy podziękowania wszystkim, którzy w sposób pośredni i bezpośredni przyczynili się do powstania tego pedagogicznego materiału.

Wszystkie filmy i ćwiczenia mogą być używane i kopiowane, pod warunkiem, że zaznaczona będzie informacja o źródle pochodzenia pobranego materiału. Jesteśmy otwarci na współpracę i cieszymy się na upublicznianie naszej strony.

Uwaga: Z założenia ćwiczenia nie są przyporządkowane ściśle tylko do jednej fazy animacji językowej. Zazwyczaj jedna metoda przynależy do dwóch lub nawet trzech faz. Proponowany przez nas podział jest bardziej propozycją świadomego wprowadzania ćwiczenia w odpowiedniej fazie programu interkulturowej wymiany.

Filmy obrazujące podstawy Animacji Językowej:

 1. Cele animacji językowej VIDEO
 2. Fazy animacji językowej VIDEO
 3. Praktyczne uwagi do przeprowadzenia ćwiczenia z animacji językowej VIDEO

 

Ćwiczenia do fazy „Pokonywania barier“

 1. Ciasto VIDEO PDF
 2. Prowadzenie niewidomego/-mej VIDEO PDF
 3. Łap czapkę VIDEO PDF
 4. Wiewiórka VIDEO PDF
 5. Cześć, jak się masz ? VIDEO PDF
 6. Sałatka owocowa VIDEO PDF
 7. Głowa,ramiona,kolana,stopy VIDEO PDF

Ćwiczenia do fazy „Nauki języka“

 1. Przyklejanie karteczek VIDEO PDF
 2. Poszukiwanie obiektów VIDEO PDF
 3. Słownictwo na przeżycie VIDEO PDF
 4. Taniec kolorów VIDEO PDF
 5. Internacionalizymy VIDEO PDF

Ćwiczenia do fazy „Systematyzacji“

 1. Toaleta poranna VIDEO PDF
 2. Sztafeta alfabetu VIDEO PDF
 3. Giełda wyrazów VIDEO PDF
 
Podziękowania

Filmy były kręcone w latach 2017–2019 podczas rzeczywiście odbywających się wymianach międzynarodowych/interkulturowych realizujących swoje cele programowe. Dla nas ważne było to, aby nie filmować ćwiczeń inscenizowanych, ale pokazać, jak ćwiczenia z animacji językowej, działają w różnych grupach docelowych, w różnych sytuacjach, w różnych miejscach i różnych programach wymiany. Serdecznie dziękujemy uczestnikom, organizacjom partnerskim i zarządcom obieków w których odbywały się projekty wymiany za ich zgodę na uczestnictwo w projekcie Erazmus plus i wsparcie.

Filmy zostały nakręcone i zredagowane przez pracowników stowarzyszeń zaangażowanych w ten projekt. Uczestniczyliśmy w wielodniowej wspólnej sesji szkoleniowej, aby dowiedzieć się, jak robić zdjęcia do filmu bez zakłócania pracy animatorów/-rek oraz uczestników/-iczek. Prelegenci/-ntki to doświadczone osoby, które pracują jako interkulturowi edukatorzy/-torki w organizacjach biorących udział w tym projekcie.

 

Dziękujemy wszystkim osobom, pełniących różne funkcje w tym projekcie, którego celem jest propagowanie i upowszechnianie ćwiczeń z animacji językowej, za ich wielkie zaangażowanie